Skip to main content

Stillhet i förskolan

Förskolechefen Ann-Kristin Källström-Sundgren i Norrköping anslöt sig till vårt team när vi utvecklade övningar för gymnasiet i mitten av 90 talet.. ” Det här behöver man göra på förskolan. Det är där manlägger grunden.” Förklarade hon. Ok, sa vi och anpassade övningarna till barn 1-6-år. Ann-Kristin skickade oss två stora busslaster med medarbetare till Stockholm till våra kurser. Hon och hennes lärarteam provade övningarna först på förskolan Armbandet som hon då chefade över. När hennes chefseuppdrag efter ett par år utökades till förskolan Kättsätter upprepades proceduren. Både barnen och lärarna gillade övningarna och långtids- sjukskrivningarna bland lärarna som låg på 40% när stillhetsstunderna infördes minskade till nästan 0 under det första året. Bullret som på den tiden i svenska förskolor närmade sig det högsta tillåtna inom tung industri tystnade nästan helt.

De två förskolorna har genom åren blivit lysande exempel och inspiration för andra förskolor, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Familjer flyttar till Norrköping för att deras barn ska kunna gå där. Förskolorna rankades näst bäst i Sverige 2014 efter att ha gått igenom en grundlig kvalitetsstudie.

Ann-Kristin och hennes kollega Marie Dohlmar har under många år utbildat lärare i Norrköping i stillhetsmetoden. 2014 användes den i cirka 110 förskolor och skolor i området. Med EU-stöd har Ann-Kristin och hennes kollegor också framgångsrikt bjudit in och utbildat lärare från andra länder under åren, Italien, Norge, Kina, Belgien, Storbritannien, Lettland, Ungern, Turkiet, Sydafrika, Grekland och Tyskland.

"Det är skönt för både dig och mig!”
- 3-årig pojke som masserar en kompis på förskolan.

"Det är så härligt, mitt huvud sover!"
- Flicka, 3 år efter att ha gjort en kort stillhetstid.

"Barnen och jag stog i ring på ängen och höll varandras händer. Vi tog djupa andetag, lyssnade och kände dofterna. En av pojkarna, två och ett halvt år gammal, anförtrodde oss att han hörde en fjärils vingslag när den flög förbi!”
-Förskolelärare

"Vet du vad stress betyder?"
frågade reportern några förskolebarn på Vessingebro förskola i ett reportage om Drömmen om det goda i Sveriges Radio.

"Ja, att man försöker göra saker för snabbt!"
svarar en tjej.

"Man förstör grejer när man är väldigt stressad"
tillade en annan.

"Min mamma är stressad ibland ... jag märker att hon tar tag i saker snabbt och hon kör bilen för fort, hon stressar till jobbet. Och jag säger alltid, mamma sluta stressa, då saktar hon ner lite"
säger en annan tjej.

"När min mamma är stressad kramar jag hon"
förklarar ett annat litet barn.

"Hjälper det?"
frågar reportern.

"Jaaaa."

"Min pappa är ofta stressad, idag har han varit stressad tre gånger!"

"Hur märker du det?"

"Han blir lite upprörd. Och så skriker han. Och glömmer att låsa dörren!"