Skip to main content

Drömmen om det goda introducerades i Norge 2003 av Ole Henning Sommerfelt som skrev en masteruppsats om arbetet i svenska skolor. Han och socialsekreteraren och psykoterapeuten Gudrun Nordmo blev inspirerade av vårt arbete i Sverige och började utbilda lärare i Norge. Behovet av stillhetsstunder var lika stort i norska skolor som i svenska. 2013 skapade de tillsammans med vänner en norsk ideell Drömmen om det goda förening och har spritt den enkla stillhets- och mindfulness-metoden med stor framgång i allt vidare cirklar, 2019 ända upp till Alta kommun i den nordligaste delen av Norge. Under flera år anordnade universitetet i Tromsø heldagsseminarier för studenter vid dess Centre for Peace Studies och Institutionen för lärarutbildning. Flera hundra lärare och resurspersoner har utbildats genom åren och många fortsätter att aktivt använda metoden..

Gjermund Abrahamsen Wiik, folkhälsosamordnare i Alta var orolig över de dåliga studieresultaten och ökande psykiska problem, mobbning och missnöje bland elever och barn i skolan. Det norska hälsodirektoratet gav medel för att hantera problemen. Piloten i Alta omfattade första till tionde klass i Tverelvdalens skola. Den gav så bra resultat efter de två första terminerna att Wiik och hans tvärvetenskapliga expertgrupp bestämde sig för att erbjuda Drömmen om det goda till alla skolor i kommunen. Gudrun och Ole Henning tog på sig uppdraget och de och deras kollegor genomför nu planen.

Resultaten efter första året i Tverelvdalen

  • Bättre miljö i skolan
  • Mer lugn och mindre buller
  • Bättre koncentration, eleverna var mer fokuserade
  • En del av klasserna hade blivit bättre på att lösa konflikter.
  • Övningarna, särskilt fridfull beröring och stillhet, hade blivit mycket populära bland eleverna.
  • Övningarna upplevdes som trevliga raster under skoldagarna
  • Elevernas relation till varandra förbättrades.