Skip to main content

Mitt skrivande

Jag har skrivit så länge jag kan minnas, med ett brinnande intresse för ordens liv, deras betydelse, rytm och härledningar. Började jobba som journalist när jag var 20, alltid som frilans. Efter att i några år ha prövat mig fram i olika tidskrifter skrev jag serier om existentiella teman i 30 år för dagstidningen Svenska Dagbladet, där jag alltid pressade gränserna för nyhetsrapportering med ämnen som ickevåld, djuppsykologi, intuition, mänsklig energi, meningen med livet, etc. Kallade mig skämtsamt för en ”inre grävande journalist”.

Mina böcker, 14 hittills, har utvecklats naturligt ur mitt perspektiv på livet.

 • Brevet till Emilia - i förtroende från farmor, Svenska förlaget 2005

 • Den samiska vandringsrösten - jag är kunskapen, Svenska förlaget · 2002
 • Kroppskänning Svenska förlaget, 1999
  Kroppskjenning, Emilia, Norge 2000

 • Drömmen om det goda, Svenska förlaget 1998

 • Intuition - att förena huvud och hjärta, Svenska förlaget 1995
  Intuisjon, å forene hode og hjerte, Emilia, Norge 2000

 • Tankar om buddhismen som psykologi, Svenska förlaget 1994
  Arkipävivän psykologiaa buddhalaisittain, Finland 1994

 • Det goda företaget, (skrevs tillsammans med Kent Angergård) Larsons förlag 1993

 • Inre äventyr, Larsons förlag· 1992
 • Färdas genom ålderdomen, Larsons förlag 1990
 • Dalai Lama och den buddhistiska vägen, Larsons förlag 1980
  Dalai Lama og den buddhistiske veijen, Ex Libris, Norge 1989
  Hadji den vise, Larsons förlag 1972

 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Hösten 2017 kom min senaste bok, Stillhet i förskola och skola, ut i Sverige. Den har också publicerats på norska och engelska, och berättar om det långa arbetet med Drömmen om det goda, att väva in senkla tillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. Där får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna.

Erfarenhet i skolorna

På 1980-talet började situationen med mobbning och våld i gymnasieskolorna gå överstyr och jag blev inbjuden att prata med eleverna om ickevåld. Jag reste över hela Sverige och introducerade korta och enkla stillhetsövningar i klasserna. Tillsammans initierade jag och några vänner sedan den ideella föreningen Drömmen om det goda.. Namnet syftar på vårt inre människovärde, vår skatt, demokratins grund. Och föreningens uppgift var och är att väva in korta vilostunder under skoldagen. Vi anpassade övningarna till olika åldrar. Och nivåer av skolan.

Jag trodde att jag skulle ägna ett eller två år åt arbetet, men nu har jag hållit på i 25 år. Drömmen om det goda har spritt sig över hela Sverige till skolor på alla nivåer, även förskolor.

Ingen trodde att det skulle fungera när vi började. Idag vet vi att eleverna och barnen frågar efter stillhetsstunder om lärarna glömmer. Övningarna är ett effektivt och billigt sätt att förbättra miljön och förutsättningarna i skolans verklighet för alla.

Dag Hammarskjöld skapade ett stillhetsrum i FN i New York när han var dess generalsekreterare.. Idag sprider vi hans idé, i svenska barns och ungas vardag.

En annan stor inspiration var Dalai Lama som fick Nobels fredspris 1989. När han kom till Sverige 1996 ordnade vi i samarbete med Mats Hulth då finansborgarrråd och Skolförvaltningen i Stockholm att 8000 elever från de kommunala gymnasieskolorna fick träffa och höra honom tala om sin erfarenhet av icke-våld i Globen, den största sfäriska byggnaden i världen.